EXERCICIOS con PRONOMES: TE/CHE/LLE/LLO/LLELO/LLELA/LLELOS/LLELAS


PODES DESCARGAR AQUÍ O ARQUIVO: EXERCICIOS con Pronomes: TE-CHE, LLELO,LLELAS…

TE/CHE  (http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/morfoloxia/pronome.htm)

1)    Lembro que … ollou… fixamente.

2)    Esa luz non é boa para … proxectar… a imaxe.

3)    Cando ías polo carreiro, a silva … rachou… a camisa.

4)    Aquel barbeiro non … rapou… a xeito.

5)    Nunca … convencerá… de marchar.

6)    Non confíes máis nese amigo, … vendeu… na primeira ocasión.

7)    E eu que … coidaba… máis esperto!

8)    Cibrán … rexeitou… os argumentos aquel día.

9)    Non sei se … salientei… ben o que me interesaba.

10) Esa desgraza … marcou… para o resto da vida.

11) Moito … quere… aínda que non o recoñezas.

12) Non fagas caso cando … sorría… así.

13) Coidado coa praia, … pode… torrar… o sol.

14) Foi un veciño quen … axudou… a subir á maceira.

15) Hoxe … gañou… o Pedro, tes que xogar mellor.

16) Bateu tan forte que … fendeu… a porta.

17) A cámara … enfocou… perfectamente esta vez.

18) Non traio nada para ti, este ano … esqueceu… o xefe.

19) Ese viño … embebedou… sen … dares… conta.

20) Onde … colocaches… para saíres tan ben na fotografía?

21) … repito… o que xa … contara… na festa.

22) Tal labazada … deu… que … chantou… no chan.

23) Estabas tan doente que … tiñan… que … espir… e todo.

24) Xa ao entrares, … recoñecín… pola voz.

25) Xa estou cansa de … dicir… que ese guindastre … pode… esmagar… se … pos… aí.

26) Seica … dixo… o bispo que … podías… retirar… cando … parecese… mellor.

27) Como … latexa… o corazón, non … asustes…, que non é para tanto!

28) Non … quixen… magoar…, perdoa.

29) Non fas máis que … illar… dos compañeiros, tes que … sentir… cómodo e … deixar… levar… polo bo humor.

30) … vou… quentar… a auga para que … poidas… bañar… axiña.

31) Canto … amou… mentres non o consumiu a enfermidade!

32) Pensei … arranxar… o cuarto canto antes.

33) Xa escampou, …deixo… o paraugas onde estaba.

34) En canto … vendeu… a dorna o señor Pedro?

35) Si, home, … botou… fóra por … soar… o móbil.

36) Ben me lembro de cando … bateu… cun croio na cabeza.

37) Esas cores tan fortes … poden… producir… molestias na vista.

38) Se non deixas de facer trasnadas, … vou… ter… que… pexar… como a un cabalo.

39) Hai que ver o ben que … agasallaron… hoxe.

40) Que … receitou… dona Inmaculada, esa doutora que tan ben … cae…?

41) Por ires ás arrasadeiras … mallou… o pai.

42) O luns … caían… uns lóstregos arrepiantes.

43) Que ben … recende… a roupa!

44) A nugalla non … deixa… erguer a tempo.

45) … retira… de aí ou … guindo… á auga.

46) Case … oín… todo.

47) … pon… a comer e que … aproveite…!

48) Que … augurou… a túa fada madriña?

49) Mañá … recollerei… os libros.

50) … darei… un aprobado para que … alegres…

51) Entón … puxarei… e ti farás como que caes.

52) Senta aí e non … movas…, que … vou… procurar… un calmante.

53) Demasiado … sorriu… a fortuna este Nadal, non … fagas… o parvo.

54) Talvez … xurdan… novas posibilidades, … vai… preparando…

55) Quen … pariu…, que … lamba…!

56) O que … afundiu… foi unha vaga.

57) A crise … afundiu… a empresa.

58) … atopei… a rillares no chocolate.

59) … andaba… un rato comendo… no queixo.

60) Sempre … lembrarei…, pase o que … pase…!

61) Ese médico … sandou… e nada … pediu… a cambio.

62) Os reféns … saíron… ilesos do banco.

63) Xamais … tratarei… como un escravo, non … queixes…

64) Por … cantarmos… esa cantiga, puxéronnos unha multa.

65) Se cadra, foron os toxos os que … espiñaron…

66) …meteu… nun portal e … tirou… a carteira.

67) De seguiren así, pouco … van… regalar…

68) O vento … rachou… a saia e … deixou… toda esfarrapada.

69) Como … distribuíron… na aula? Que lugar … correspondeu?

70) … saudei… cando … dispuñas… a cantar.

71) Algúns … procuraban… para … entregar… un presente.

72) Se … proe…, … raña…

73) Non … deixou… falar.

74) Ese resolio … mellorará… a voz.

75) Por que … chaman… maragato?

76) … dixen…, … digo… e … direi… que … quixen…, … quero… e … quererei… como nunca ninguén … quixo… a ti.

77) Se … saíron… ben todas as frases, … contenta…, que xa sabes diferenciar te de che.

 

AGORA USA OS PRONOMES ÁTONOS DE TERCEIRA PERSOA

EXEMPLOS:

  • Lembro que … ollou.. fixamente: lembro que o/a ollou fixamente.
  • Esa luz non é boa para …proxectar…a imaxe: esa luz non é boa para lle proxectar/proxectarlle a imaxe.

1)     Cando ías polo carreiro, a silva … rachou… a camisa.

2)     Aquel barbeiro non … rapou… a xeito.

3)     Nunca … convencerá… de marchar.

4)     Non confíes máis nese amigo, … vendeu… na primeira ocasión.

5)     E eu que … coidaba… máis esperto!

6)     Cibrán … rexeitou… os argumentos aquel día.

7)     Non sei se … salientei… ben o que me interesaba.

8)     Esa desgraza … marcou… para o resto da vida.

9)     Moito … quere… aínda que non o recoñezas.

10)  Non fagas caso cando … sorría… así.

11)  Coidado coa praia, … pode… torrar… o sol.

12)  Foi un veciño quen … axudou… a subir á maceira.

13)  Hoxe … gañou… o Pedro, tes que xogar mellor.

14)  Bateu tan forte que … fendeu… a porta.

15)  A cámara … enfocou… perfectamente esta vez.

16)  Non traio nada para ti, este ano … esqueceu… o xefe.

17)  Ese viño … embebedou… sen … dares… conta.

18)  Onde … colocaches… para saíres tan ben na fotografía?

19)  … repito… o que xa … contara… na festa.

20)  Tal labazada … deu… que … chantou… no chan.

21)  Estabas tan doente que … tiñan… que … espir… e todo.

22)  Xa ao entrares, … recoñecín… pola voz.

23)  Xa estou cansa de … dicir… que ese guindastre … pode… esmagar… se … pos… aí.

24)  Seica … dixo… o bispo que … podías… retirar… cando … parecese… mellor.

25)  Como … latexa… o corazón, non … asustes…, que non é para tanto!

26)  Non … quixen… magoar…, perdoa.

27)  Non fas máis que … illar… dos compañeiros, tes que … sentir… cómodo e … deixar… levar… polo bo humor.

28)  … vou… quentar… a auga para que … poidas… bañar… axiña.

29)  Canto … amou… mentres non o consumiu a enfermidade!

30)  Pensei … arranxar… o cuarto canto antes.

31)  Xa escampou, …deixo… o paraugas onde estaba.

32)  En canto … vendeu… a dorna o señor Pedro?

33)  Si, home, … botou… fóra por … soar… o móbil.

34)  Ben me lembro de cando … bateu… cun croio na cabeza.

35)  Esas cores tan fortes … poden… producir… molestias na vista.

36)  Se non deixas de facer trasnadas, … vou… ter… que… pexar… como a un cabalo.

37)  Hai que ver o ben que … agasallaron… hoxe.

38)  Que … receitou… dona Inmaculada, esa doutora que tan ben … cae…?

39)  Por ires ás arrasadeiras … mallou… o pai.

40)  luns … caían… uns lóstregos arrepiantes.

41)  Que ben … recende… a roupa!

42)  A nugalla non … deixa… erguer a tempo.

43)  … retira… de aí ou … guindo… á auga.

44)  Case … oín… todo.

45)  … pon… a comer e que … aproveite…!

46)  Que … augurou… a túa fada madriña?

47)  Mañá … recollerei… os libros.

48)  … darei… un aprobado para que … alegres…

49)  Entón … puxarei… e ti farás como que caes.

50)  Senta aí e non … movas…, que … vou… procurar… un calmante.

51)  Demasiado … sorriu… a fortuna este Nadal, non … fagas… o parvo.

52)  Talvez … xurdan… novas posibilidades, … vai… preparando…

53)  Quen … pariu…, que … lamba…!

54)  que … afundiu… foi unha vaga.

55)  A crise … afundiu… a empresa.

56)  … atopei… a rillares no chocolate.

57)  … andaba… un rato comendo… no queixo.

58)  Sempre … lembrarei…, pase o que … pase…!

59)  Ese médico … sandou… e nada … pediu… a cambio.

60)  Os reféns … saíron… ilesos do banco.

61)  Xamais … tratarei… como un escravo, non … queixes…

62)  Por … cantarmos… esa cantiga, puxéronnos unha multa.

63)  Se cadra, foron os toxos os que … espiñaron…

64)  …meteu… nun portal e … tirou… a carteira.

65)  De seguiren así, pouco … van… regalar…

66)  vento … rachou… a saia e … deixou… toda esfarrapada.

67)  Como … distribuíron… na aula? Que lugar … correspondeu?

68)  … saudei… cando … dispuñas… a cantar.

69)  Algúns … procuraban… para … entregar… un presente.

70)  Se … proe…, … raña…

71)  Non … deixou… falar.

72)  Ese resolio … mellorará… a voz.

73)  Por que … chaman… maragato?

74)  … dixen…, … digo… e … direi… que … quixen…, … quero… e … quererei… como nunca ninguén … quixo… a ti.

75)  Se … saíron… ben todas as frases, … contenta…, que xa sabes diferenciar te de che.

Coloca en cada frase o pronome que vai ao final entre paréntese.

1)     Colleu moi a modiño (o).

2)     Pediu polas boas (a).

3)     Desta forma ves mellor (as).

4)     Axiña vou contar (os).

5)     Recitaba con moito aquel (as).

6)     Dixo el mesmo (o).

7)     Quixo recoller cedo (as).

8)     Pedía sempre sen azucre (as).

9)     Trouxeron en tren (o).

10)  Escoitou con moita atención (os).

11)  Traes xa acabadas? (as).

12)  Decidiu de súpeto (o).

13)  Sempre deixan igual (a).

14)  Eloxiei abondo aquel día (os).

15)  Iguais a ese hai en calquera sitio (os).

16)  Fendín coa macheta (o).

17)  Onte vin na praza (as).

18)  Ese fai moi bonitos (os).

19)  Fixo todos nunha tarde (os).

20)  Contaron moitas cousas (nos).

21)  Digo con toda a certeza (o).

22)  Botei pola fiestra (a).

23)  Os autobuses deixaban sempre alí (nos).

24)  Pediu moitos favores (nos).

25)  Faltaban os mellores do equipo (nos).

26)  Leva sempre no peto (as).

27)  Deron todo o diñeiro xunto (vos).

28)  Pillaron polos pelos (a).

29)  Recoñeceu nada máis chegarmos (nos).

30)  Gardou nun baúl (os).

Substitúe os complementos por llo/lla/llos/llas ou llelo/llela/llelos/llelas, segundo conveña e no lugar axeitado.

1)     Sempre deu regalos aos feiticeiros.

2)     Hoxe vendín o porco a uns tratantes.

3)     Teño que pór un ferrollo á porta.

4)     Merquei unhas morcillas á tendeira.

5)     Regalei a gravata a meus irmáns.

6)     Escondinlles as bonecas nun recanto.

7)     Cando lle teceu eses panos preciosos?

8)     Deches a comida ás tartarugas?

9)     Como ensinaches os sinais de tránsito ao teu fillo pequeno?

10)  Sinalei as tarefas aos alumnos.

11)  Pon o funil á botella!

12)  Pedín lentellas ao camareiro.

13)  Puxo unha flor na lapela ao Pepe.

14)  Despois tirou os estadullos ao carro.

15)  Rubén colocou o roncón á gaita.


Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: